بررسی تئوری بهينه سازی محدب و بهینه سازی تحدبی

مطالب دیگر:
📝پاورپوینت آرتروز و درمان آن📝برای داشتن قلبی سالم چه کنیم📝قلب و عملکرد آن📝پاورپوینت کتاب آمار و احتمال در جغرافیا (1) تالیف دکتر محمد قاسم وحیدی اصل📝نماز و انواع آن، تاثیر آن بر زندگی انسان📝استرس و مدیریت آن📝تحقیق تربیت فرزند📝هرآنچه در مورد آتشفشان باید بدانیم📝تحقیق خانواده درمانی📝تحقیق خانواده و ارزش آن📝هرآنچه در مورد ازدواج باید بدانیم📝تحقیق سیل و راههای جلوگیری از آن📝پاورپوینت سرطان انواع آن و راههای پیشگیری از آن📝استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلات📝هوش هیجانی نشانه ها و راههای تقویت آن📝تحقیق نگرش و انواع آن و راههای تغییر نگرش📝پاورپوینت نگرش و انواع آن و راههای تغییر نگرش📝ضمیر ناخودآگاه، تاثیر آن بر موفقیت و راههای هدایت آن📝پاورپوینت ورزش های هوازی و بی هوازی📝بیماریهای قلبی راههای پیشگیری و كنترل بیماریهای قلبی عروقی📝دانلود پاورپوینت فضای دیجیتال و مجازی کودکان و نوجوانان📝دانلود پاورپوینت فضای مجازی و تهدیدها📝دانلود پاورپوینت (اضطراب-لکنت-CBT)📝دانلود پاورپوینت درمانهای روان كاوی زیگموند فروید📝ستون فقرات و نحوه مراقبت از آن
تئوری بهينه سازی محدب ,تئوری بهینه سازی تحدبی|30009104|xlm
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی تئوری بهينه سازی محدب و بهینه سازی تحدبی

بهینه سازی محدببهینه سازی محدب یک خرده زمینه از بهینه سازی ریاضیات می باشد. یک فضای برداری حقیقی Xبا بر آمدگی با هم ،تابع واقعی ارزش گذاری شده F : X→Rتعیین شده تحت زیرمجموعه محدب X از X ،مسئله یافتن x* در X برای وضعیتی که مقدار f(x) کمترین باشد.تحدب X و F ابزار قدرتمند آنالیز تحدبی را قابل کاربرد می کند.قضیه Hahn Banach و تئوریخرده گرادیان ها منجر به حالات کافی ومورد نیاز تئوری در حالت کامل واختصاصا قانع کننده برای بهینه سازی می شود ،یک تئوری دوگانه و قابل مقایسه در تمتمیت با آن برای برنامه ریزی خطی ، وروش های موثر محاسبه ای .بهینه سازی محدب دارای کاربردهایی در حوزه وسیعی از رشته های علمی است ،که شاملسیستم های کنترل اتمی ،پردازش وتخمین سیگنال ها ،ارتباطات و شبکه ها ،طرح مدار جریان ،مدل سازی وآنالیز اطلاعات پایه ،آمار ،مالیات می شود.قدرت محاسبه ای مدرن نرمی .انعطاف مسائل بهینه سازی محدب را تا سطحی تقریبا با برنامه ریزی خطی برابر است پیشرفت داده است.تئوریاظهارات ذیل راجع به مسائل بهینه سازی تحدبی درست می باشند:اگر یک کمینه عمومی وجود داشته باشد ،پس یک کمینه جهانی می باشد.سری همه کمینه های جهانی محدب هستند.اگر تابع صرفا محدب است ،پس حداکثر یک کمینه وجود خواهد داشت.

قالب کاری تئوریک برای بهینه سازی تحدبی واقیت های بالا را در تقابل با تفکرات ناشی از آنالیز تحدبی مانند Hilbert projection theorem,the separating hyperplane theorem,and Farkas`s lemma استفاده میشود.قالب استانداردقالب استاندارد ابتدایی ترین ومعمول ترین فرم تشریح یک مسئله بهینه سازی تحدبی می باشد و از3 بخش زیر تشکیل شده است :یک تابع محدب f0(x) : Rn→R تا اینکه تحت متغیر x کمینه شود.محدودیت های غیر یکنواخت فرم fi(x) ≤0 ،جایی که توابع مذکور محدب باشند.محدودیت های یکنواخت فرم hi(x) = 0 ،جایی که توابع مذکور متناهی باشند.در عمل ،لغاتخطی ومتناهی در حالت کلی به برابری می کنند وبسیاری اوقات با فرم Ax = b بیان می شود،جایی که A یک ماتریکس و b یک گره مي باشند.یک مسئله بهینه سازی تحدبی این چنین نوشته می شودکمینه کردن f0(x) در ارتباط باfi(x) ≤ 0, i = 1,……,m hi(x) = 0, i = 1,…….,pمثال هاارایه مرتبه ای مسائل معمول بهینه سازی تحدبیمسائل ذیل همه مسائل بهینه سازی تحدبی می باشند، یا اینکه می تون آنها را از طریق تغییر در متغیرها به مسائل بهینه سازی تحدبی انتقال داد :

کوچکترین مربعاتبرنامه ریزی خطیبهینه سازی مخروطیبرنامه ریزی هندسیبرنامه ریزی مخروطی سفارش دومبرنامه ریزی نیمه معینبرنامه ریزی درجه دوم اجباریحداکثر سازی افتروش هاروش های ذیل در حل مسائل بهینه سازی تحدبی استفاده می شود :روش بیضویروش خرده گرادیان