بررسی جامعه شناسی کشاورزی

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت درباره مفاهیم نوآوری فناوری📚پاورپوینت درباره مقدمه ای بر ساختار حافظه فلش📚پاورپوینت درباره ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک📚پاورپوینت درباره کرم شناسی پزشكي📚پاورپوینت درباره مقدمه و كاربردهاي بيوتكنولوژي📚پاورپوینت درباره مهارتهاي تفكر و حل مساله 📚پاورپوینت درباره منابع مطالعاتی آزمون پایانی کرسی تلاوت و تدبر قرآن📚پاورپوینت درباره میکرو پروسسور PLC📚پاورپوینت درباره نانولوله هاي كربني؛ از سنتزتا كاربرد📚پاورپوینت درباره انتقال گرما به وسیله نانو سیالات📚پاورپوینت درباره نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع📚پاورپوینت درباره نظامهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران وجهان📚پاورپوینت درباره نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت و توکل📚دانلود پاورپوینت درباره هدف رفتاري📚پاورپوینت طرح تعیین محدوده روستای مکسر علیا📚پاورپوینت مسجد جامع اردستان📚پاورپوینت درباره ونتوری و اریفس متر📚پاورپوینت آشنایی با قسمتهای مختلف ومراحل اجرای آسانسور📚پاورپوینت درباره نحوه صحیح ارسال نمونه های پاتولوژی📚پاورپوینت درباره نقشه برداری زیرزمینی و زمینی📚پاورپوینت درباره نقش انتظار در توليد سيستم‌هاي ديني📚پاورپوینت درباره نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها 📚پاورپوینت مرمت مدرسه خیرآبادبهبهان📚پاورپوینت بافت فرسوده اهواز در منطقه عامری📚پاورپوینت حمام کرناسیون
تحقیق جامعه شناسی کشاورزی|30009111|xlm
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی جامعه شناسی کشاورزی

به طور کلی سه دوره اساسی در مفهوم بندی مسائل کشاورزی در جامعه شناسی روستایی وجود دارد. دوره اول از پیدایش جامعه شناسی روستایی تا پایان دهه 1320 می باشد که در این دوره مطالعه مسائل کشاورزی یکی از عناصر اصلی فهم اساسی اجتماعی زندگی روستایی بوده است. دوره دوم مربوط به دهه های 1330 و1340 و نیمه اول دهه 1350 است و معروف به رهیافت ر.انشناسی رفتار گرایی اجتماعی می باشد . در این دوره همچنین به شیوه های تزریق نوآوری در جامعه کشارزی اهمیت زیادی داده شده است. دوره سوم از نیمه دوم دهه 1350 شروع شده و معروف به «جامعه شناسی کشاورزی جدید» است. در این دوره بیشترین توجه به «ساختار کشاورزی» شده است مفهومی که تا قبل از دهه 1350 توجه خاصی به آن نشده بود. در چارچوب جامعه شناسی کشاورزی جدید، بیشتر دیدگاه اقتصاد سیاسی در ساختار کشاورزی بکار گرفته شده است. در این دوره محیط شناسی کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و به همین خاطر تحقیقات از زائیه این دیدگاه نیز بررسی خواهد شد. جامعه شناسی کشاورزی همچنان پابه پای سایر شاخه های تخصصی جامعه شناسی روستایی به عمق مسائل اجتماعی در جامعه کشاورزی رسوخ می کند. در دهه 1370 با بکارگیری نظریات جامعه شناختی جامع و روشها و ابزار تحقیقاتی پیچیده شاهد یافته های علمی فراگیرنده خواهیم بود. در آینده کشورهای مختلف با توجه به یافته های جامعه شناسی کشاورزی می توانند خط مشی های کاملی برای کشاورزی خود طراحی کنند.تحقیقات اولیه جامعه شناسی روستایی در ساختار کشاورزی، 1280 تا 1330در این دوره جامعه شناسان روستایی جنبه هایی از ساختار کشاورزی مانند اجاره دارای زمین و انواع مزارع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ها بیشتر جنبه توصیفی داشته و تمرکز بر روی سیستم تولید مواد غذایی و ساری محصولات کشاورزی بوده است. موضوع ساختار کشاورزی در واقع جزئی از مطالعه کلی در مورد سازمان اجتماعی ز ندگی روستایی قلمداد می شد و عرضه کننده اطلاعات لازم برای فهم هرچه بیشتر سازمان اجتماعی بوده است. بحران دهه 1310 توأم با رکورد در کشاورزی باعث گردید تا تحقیقات جامعه شناسی روستایی و کشاورزی بر روی راهبرد دریافت واقعیت ها تأکید داشته باشند. در همین رابطه تحقیق درباره بخشی از مسائل ساختار کشاورزی مانند کشاورزان کم درامد، کارگران کشاورزی، مزارع اجاره داری و کشتمانیها رایج گردید. در دهه 1320 محققین روستایی، ساختار کشاورزی را به عنوان تغیر مستقل در نظر می گرفتند و بر اساس آن فرهنگ و سازمان اجتماعی زندگی روستایی را بررسی می کردندو یا زمینه ای را برای مطالعه مقایسه ای جوامع روستایی فراهم می نمودند.در ابتدای قرن بیستم تحقیقات میدانی در مورد زندگی روستایی توسط یک جامعه شناس سیاه پوست آمریکایی به نام دوبویس شروع شد. این جامعه شناس به دنبال شناخت شرایط اقتصادی کشاورزان سیاه پوست، ضمن جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه میدانی، از داده های موجود در مورد اندازه مزارع در سرشماریهای 1159 و 1269 آمریکا استفاده نمود. برای اولین بار 25 خانوار کشاورز اجاره دار سیاه پوست آمریکایی به طور جامع از لحاظ سیستم اجاره داری، اندازه مزرعه و درآمد ناشی از فعالیت کشارزی مورد بررسی قرار گرفتند. تا قبل از دهه 1310 بیشتر مطالعات مورد جوامع کوچک روستایی در بسیاری موارد ارائه یک تقسیم بندی برای شناخت کشاورزان بوده است. برای مثال جامعه شناس دیگری به نام ویلیامز در تحقیق خود به این نتیجه می رسد که کشاورزان را می توان به دو طبقه تقسیم کرد:1 کشاورزان بی پروا2 کشاورزان محافظه کاربر اساس تقسیم بندی او دسته اول آنهایی هستند که (منفعت جو) می باشند و تمام کوش خود را به کار می گیرند تا حداکثر منفعت را از زمین خود ببرند. دسته دوم آنهایی هستند که هدف نهایی آنها معیشت است و نه منفعتدر تحقیقات اولیه جامعه شناسی روستایی برای اولین بار مطالعات موردی با پرسشنامه شروع شد.در این پرسش نامه ها معمولاً وضعیت عمومی اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و شرایط کار خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه یک چنین مطالعاتی این بود که نوع واحد